Trainingsacteur met veel speelervaring ten dienste van de deelnemer.

Als trainingsacteur help ik mensen om te oefenen met praktijksituaties. Het is belangrijk dat de deelnemers zich veilig voelen en goed kunnen oefenen.

Als zang-/muziek- en theaterdocent heb ik veel ervaring met staan voor een groep. Ik kan mensen op hun gemak stellen, veilig laten voelen en de ruimte geven.

Daarnaast heb ik als actrice veel speelervaring. In 2018 ben ik afgestudeerd aan de opleiding Muziektheater. Sindsdien heb ik in verschillende producties mogen spelen. Speelervaring is natuurlijk fijn. Het helpt mij snel te kunnen schakelen en goed in te spelen op het gedrag van de deelnemer. Dat maakt het gesprek vaak heel ‘echt’. Maar wat nóg belangrijker is, is het spelen ten dienste van de deelnemer. De deelnemer besteld een bepaalde situatie/personage en ik laat het gedrag zien.

In november 2019 heb ik de basisopleiding tot trainingsacteur afgerond bij HebbesAcademy en hiermee mijn CRKBO-certificaat behaald. Ook bij HebbesAcademy heb ik meerdere online trainingen gevolgd om ook als trainingsacteur online actief ingezet te kunnen worden.

Daarnaast heb ik een online training gevolgd bij Danny Selders. Hier werd er ingezoomd op persoonlijkheidsstoornissen, cluster B.

Ook heb ik mijn ISO-certificering. ‘voldoet aan de bekwaameisen: Omgaan met Agressie.’

Sinds juli 2020 ben ik trainingsacteur bij Luba Uitzendbureau.

Ik ben bekend met:

  • Gesprekstechnieken
  • Feedback geven (in/uit de rol)
  • Regiemodel
  • Basis agressievormen(3 soorten)
  • Slecht nieuwsgesprekken
  • Communicatieniveau ’s
  • Persoonlijkheidsstoornissen in cluster B
  • Assessments
  • Online trainingen

Heb je vragen? Neem dan contact met mij op. Het is belangrijk om samen op één lijn te zitten voor we aan de slag gaan.